పూరీ ఇంట హీరో ల పంట పండేది ఎన్నడూ?

జనాలే కాదు ఆ దేవుడు కూడా పూరీ ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోలు రావడం ఇష్టపడటం లేనట్లుంది. ఎందరో ముక్కు వంకర.. మూతి వంకర.. కాలు వంకరున్న అతి సాధారణ హీరోల్ని సూపర్ స్టార్లుగా చేసిన ఘనత పూరీకి ఉంది. ఇండస్ట్రీలోని స్టార్ …

Read More