విడాకులు తీసుకున్న బాలీవుడ్ హీరోయిన్

సినీ తారల పెళ్లిళ్లు మున్నాళ్ల ముచ్చటగానే మిగిలిపోతున్నాయి. టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ కోలివుడ్ ఇలా ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్న సీనితారల విడాకులు ఇటీవల కాలంలో కామన్ అయిపోతున్నాయి. హీరోయిన్లకు పెళ్లిళ్లు సినిమాల్లో బాగుంటున్నాయి.. నిజజీవితంలో వారికి పెళ్లిళ్లు అచ్చిరావడం లేదడానికి ఇటీవల తారలు …

Read More