వరుడి తండ్రితో వధువు తల్లి పరార్

మారిన కాలంతో పాటు మనుషుల్లో అంతో ఇంతో మార్పు సహజమే. కాకుంటే ఎప్పుడూ లేని రీతిలో గడిచిన పదేళ్ల కాలంలో మానవ సంబంధాల విషయంలో అనూహ్య మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. బంధాలకు.. అనుబంధాలకు కొత్త అర్థాలు ఇవ్వాల్సిన దుస్థితి. ఎవరిని ఎప్పుడు …

Read More