ప్రపంచంలోనే ‘నటి’ కిరాతక హత్య..వీడని మిస్టరీ..!!

thesakshi.com   :   బహుశా ప్రపంచంలోనే ఇదో అతి కిరాతకమైన హత్యగా చెప్పవచ్చు. నిజానికి ఆ హంతకుడు ఎంతటి నరరూప రాక్షసుడో .. అంత కళా హృదయం కలవాడు. ఓ యువనటిని చిత్రవద చేసి చంపేశాడు. ఆమె దేహాన్ని ఎంతో కళాత్మకంగా ముక్కలు …

Read More