ప్రమాదంలో విద్యుత్ గ్రిడ్…?

thesakshi.com    :   విద్యుత్ పంపిణీ అనేది చాలా జఠిలమైన వ్యవస్థ. విద్యుత్ డిమాండ్ పెరిగినా విద్యుత్ గ్రిడ్ కుప్పకూలుతుంది? కరెంట్ ఆగిపోతుంది.. పోనీ విద్యుత్ డిమాండ్ పడిపోయినా కూడా అదే డేంజర్ నెలకొంటుంది. అందుకే అత్యవసర వ్యవస్థగా విద్యుత్ సిబ్బంది …

Read More