కైలాసంలోనే ఉంటా :నిత్యానంద స్వామి

అమ్మాయిలతో తన ఆశ్రమంలో అసాంఘిక కార్యక్రలాపాలకు వినియోగిస్తున్నారని తదితర అంశాల్లో స్వామి నిత్యానందపై భారతదేశంలో పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిపై విచారణ సాగుతుండగా నిత్యానంద స్వామి అదృశ్యమయ్యాడు. అయితే ఆ తర్వాత ఇటీవల ఆయన వీడియోలు విడుదల చేశాడు. తాను ఒక …

Read More