చెన్నై ఐఐటీ లో అస్లీల చిత్రలు కలకలం..

చెన్నై కోట్టూరుపురంలోని ఐఐటీలో అశ్లీల చిత్రాలు కలకలం సృష్టించాయి. ఇక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు అక్కడే హాస్టల్‌లో ఉంటూ చదువుతున్నారు. ఐఐటీ ప్రాంగణంలో ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన పరిశోధన గదులు ఉన్నాయి. ఈ …

Read More