అక్రమ సంబంధం చుసాడని హత్య.. పరార్

వారిద్దరి వివాహేతర సంబంధం.. భార్య భర్త ఉన్నా వారిని మోసం చేస్తూ వీరిద్దరూ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని సరసల్లాపాలు సాగిస్తున్నారు. తరచూ కలుసుకుంటూ శృంగారాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అయితే వీరిద్దరూ శృంగారం చేస్తుండగా బంధువైన వ్యక్తి చూశాడు. అంతే అదే ఆమె …

Read More