కఠిన నియంత్రణకు ఇదే కీలకం ..

రెండో దశలో కరోనా..కఠిన నియంత్రణకు ఇదే కీలకమైన దశ..మూడో దశలోకి ప్రవేశిస్తే ప్రమాదం‘‘మనదేశంలో కరోనా వ్యాప్తి ఇప్పుడు రెండో దశలో ఉంది. వైరస్‌ వ్యాప్తి మూడో దశలోకి (సామాజిక వ్యాప్తి-కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్‌మిషన్‌) ప్రవేశించడాన్ని ఆపడానికి భారతదేశానికి ఉన్న గడువు కేవలం 30 …

Read More