సార్క్ ఆరోగ్య మంత్రుల వీడియో సమావేశంలో పాల్గొన్న భారత్

thesakshi.com    : పాకిస్థాన్ నిర్వహించిన సార్క్ సమావేశానికి భారత్ హాజరుసార్క్ ఆరోగ్య మంత్రుల వీడియో సమావేశంలో భారత్ పాల్గొంది. “వర్చువల్ సమావేశం ద్వారా ప్రాంతీయ సహకారం కోసం COVID-19 కి వ్యతిరేకంగా ఉమ్మడి పోరాటంలో జ్ఞానం, నైపుణ్యం, ఉత్తమ పద్ధతుల …

Read More