చైనా యాప్స్ చేసే పనిని చేసేందుకు చాలా యాప్స్ దేశంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి

thesakshi.com    :    కేంద్ర ప్రభుత్వం సడెన్‌గా 59 చైనా యాప్స్‌ని నిషేధించినా దేశ ప్రజలెవ్వరూ వ్యతిరేకించట్లేదు. తమకు ఆ యాప్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదంటున్నారు. ఐతే… చైనా యాప్స్ చేసే పనిని చేసేందుకు ఇంకా చాలా యాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. …

Read More