“ప్రాణదాత” మధురాంతకం

thesakshi.com   :   విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణ నేర్పిన ఉపాధ్యాయులు ఆయన… మధురమైన గేయాలు, రమనీయమైన రచనలు , మధురానుభూతిని అందించిన కథలు,మధురాతి మధురమైన నవలలు, సాహితివ్యాసాలు పుస్తక ప్రియులకు అందించిన రచనాశిల్పి అతడు…. సగటు జీవికి చైతన్యదీప్తి… ఆయన రచనలు అభద్రత పారదోలి …

Read More