ప్రపంచ గణిత మేధావి ‘లక్కోజు సంజీవరాయ శర్మ’

thesakshi.com   :   గణితశాస్త్రాన్ని, ప్రాచీనకాలంనుండి ఎంతోమంది భారతీయులు అభివృద్ధి పరుస్తూ వచ్చారు. భారతీయ గణిత ఆవిష్కరణల్లో ముఖ్యమైనవిగా సున్నా వాడకం, బీజగణితం వంటివాటిని చెబుతారు. వరాహమిహిరుడు ఆర్యభట్టు-ఖగోళ శాస్త్ర గణనలు కచ్చితంగా చేసినవాడు. యతి వృషభుడు – తిలోయపన్నత్తి అనే గణిత, …

Read More