కష్టాల్లో భారత్ టెలికం కంపెనీల పరిస్థితి

thesakshi.com   :   ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకు వచ్చినట్లుగా మారింది భారత్ లోని టెలికం కంపెనీల పరిస్థితి. ప్రపంచీకరణ తర్వాత ఎవరికి వారు అన్నట్లు కాక.. ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడటం ఒక అలవాటుగా మారింది. దీన్నో అవకాశంగా మార్చుకున్న చైనీయులు …

Read More