విదేశీ ప్రయాణికులను గుర్తుచండి.. కేంద్ర కాబినెట్ సెక్రటరీ

thesakshi.com : జనవరి 14 నుండి మార్చి23 వరకు విదేశాల నుండి ఇండియా కు తిరిగి వచ్చిన 15 లక్షల మంది దేశీయ ప్రయాణికులు ఈ మధ్యరాలంనే చైనా నుండి ప్రపంచ దేశాలకు విస్తరించిన కరోనా వైరస్ ఈ 15 లక్షల …

Read More