కులాంతర వివాహం చేసుకోవడం నేరమా ..?

thesakhi.com   :    సెప్టెంబర్ 2020: ‘‘ఎవరి మధ్య పెరిగానో… వారే ఇంత అన్యాయానికి పాల్పడ్డారు. మాకంటే తక్కువ ఆస్తి ఉన్న వేరే కులానికి చెందిన వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం మా కుటుంబానికి నచ్చలేదు’’ అని 23 ఏళ్ల అవంతి …

Read More