విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో జరిగే అడ్మిషన్లు నిల్

thesakshi.com   ఈ విద్యా సంవత్సరం తర్వాత విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో జరిగే అడ్మిషన్లు తగ్గిపోతాయని భయం ఉంది. ఇదొక పెద్ద ఎగుమతుల పరిశ్రమ. చాలా యూనివర్సిటీలు చైనీస్ విద్యార్థుల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. విద్యార్థులు ఎక్కువ సంఖ్యలో అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీలలో చేరడానికి కూడా …

Read More