ఏపీ, తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు…

తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో బుధవారం నుంచీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నాయి. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎగ్జామ్స్ రాసేలా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లూ చేశారు. ఏపీలో మార్చి 4 నుంచీ… మార్చి 23 వరకూ ఈ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి. రోజూ ఉదయం 9 …

Read More