బాలిక పై హత్యచారం.. పరారీలో నిందితుడు..

thesakshi.com  :  ఉత్తరప్రదేశ రాష్ట్రం.. జఫర్‌నగర్. ఊరు. కొన్ని సందులు.. ఇళ్లు. వాటిలో ఓ ఇల్లూ మాత్రంకాస్త దూరంలో ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లో గాలితనంగా తిరిగే ఓ కుర్రాడు ఉంటున్నాడు. ఉళ్లో వాళ్లంతా ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్లు ఉండాలనీ… సామాన్ల కోసం …

Read More