‘అమ్మా’.. నేను మిమ్మల్ని వదిలిపోతున్నా..క్షమించండి

thesakshi.com    :     ‘అమ్మా.. నేను మిమ్మల్ని వదిలిపోతున్నా.. నన్ను క్షమించండి. నేను ప్రాణంగా ప్రేమించిన వాడే.. నన్ను హ్యాపీగా ఉండనియ్యట్లేదమ్మా. ప్రేమించినందుకు నన్నే చేసుకోవాలి.. లేకపోతే ప్రాణం తీసుకోవాలంటున్నాడు. వాడ్ని పెళ్లి చేసుకుని బంగారం లాంటి మీకు చెడ్డపేరు …

Read More