ఆనాటి నుండే మాస్కులు వాడుతున్న జైనులు

thesakshi.com   :   కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మాస్కులు ధరించడం తప్పనిసరిగా మారింది. అయితే ఒక మతానికి సంబంధించిన వారు దాదాపు 1500 సంవత్సరాల క్రితం నుండే మాస్క్ లను ధరిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ వారు మాస్కులు ధరించడం వారి …

Read More