మాన రక్షణ కోసం నిందితుడి నాలిక కొరికిన మహిళ

అది ఆదివారం. దేశం మొత్తం జనతా కర్ఫ్యూ పాటించిన రోజు. రాత్రి 8న్నర అయ్యింది. రోడ్డుపై పెద్దగా జనం లేరు. ఇద్దరు కేటుగాళ్లు… బెంగాల్… జల్పాయ్‌గురిలోని ఒంటరిగా ఉన్న ఓ పెద్దామె ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. ఆ టైంలో ఆమె టీవీలో వార్తలు …

Read More