బయటకు వెళ్ళాలి అనే వాళ్ళు ఆముదం తాగండి :పూరీ

స్టార్ డైరెక్టర్ పూరి పంచ్ ల గురించి చెప్పాల్సిన పనే లేదు. ఆయన పంచ్ లు బుల్లెట్ల మాదిరిగా దూసుకుపోతాయి. ఇట్టే యూత్ కి కనెక్టయిపోతాయి. పోకిరి .. చంటిగాడు.. గంగతో రాంబాబు.. బిజినెస్ మేన్ ఒకటేమిటి ఆయన సినిమాల్లో వెతికితే …

Read More