జేడీ లక్ష్మీనారాయణ కొత్త పార్టీ పెట్టపోతున్నారా !!

సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ .. ప్రజలకి ఏదైనా చేయాలనే లక్ష్యంతో రాజకీయాలలో అడుగుపెట్టిన అతికొద్దిమంది నేతలలో ఒకరు. ప్రజల నుండి ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా అయన ప్రజలకి సేవ చేయాలని అనుకున్నారు. ఏపీలో ఆయనకి మంచి పేరుంది. ప్రస్తుతం సీఎం …

Read More