యానాం గోదావరీ లో దూకిన విలేకరి కుటుంబం

thesakshi.com    :    యానాం లో గోదావరీ లో దూకిన విలేకరి కుటుంబం యానాం గోదావరి బ్రిడ్జి పై నుండి విలేకరి కుటుంబం గోదావరి నదిలో దూకడం సంచలం కలిగించింది. ఇక్కడ ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో విలేఖరి గా పనిచేస్తున్న ము …

Read More