గంటసాల మనమరాలు శాస్త్రవేత్త కె. లాలిత్య తాజాగా వార్తల్లో వ్వక్తి గా మారారు

thesakshi.com   :   అమర గాయకుడిగా.. తెలుగువారందరికి సుపరిచితులు ఘంటసాల. తరం ఏదైనా ఘంటసాల అద్భుత గానానికి ఫిదా కావాల్సిందే. అలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తి కుటుంబానికి సంబంధించిన వివరాలు పెద్దగా బయటకు రావు. ఆ మాటకు వస్తే.. వారి పనేమిటో వారు అన్నట్లుగా …

Read More