కాళేశ్వరం గంగ మరో మెట్టు పైకెక్కింది

ఎం ఈ ఐ ఎల్ నిరంతర శ్రమ, ఇంజీనీర్ల పరిజ్ఞానం తో కాళేశ్వరం గంగ మరో మెట్టు పైకెక్కింది. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద సర్జ్‌పూల్‌ నుంచి తన మరో ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించింది. శ్రీరాజరాజేశ్వర జలాశయం నుంచి నాలుగో లింక్‌కు కనెక్ట్‌ అయింది. నదీగర్భం …

Read More