8 ఏళ్ల తర్వాత కడప రైతులకు తీరిన కష్టం: సీఎం జగన్

8 ఏళ్ల తర్వాత కడప రైతులకు తీరిన కష్టం… 8 ఏళ్ల కింద రబీ నాటి బీమా క్లెయిములు ఎట్టకేలకు చెల్లింపు.. 24,641 మంది రైతులకు 119.44 కోట్లు చెల్లింపు క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ సొమ్మును రైతుల ఖాతాలకు కంపెనీద్వారా నేరుగా …

Read More