దేశ ప్రజల ఆరోగ్యం కొరకు జనతా కార్ఫ్యూ :మోడీ

కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించేందుకు మార్చి 22న జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. అసలు ఈ జనతా కర్ఫ్యూ పాటిస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాల్సిన సమయం: ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల నుండి …

Read More