సరికొత్త కియా సోనెట్‌ యొక్క అధికారిక చిత్రాలను విడుదల చేసిన కియా మోటార్స్‌

thesakshi.com     :    సరికొత్త కియా సోనెట్‌ యొక్క అధికారిక చిత్రాలను విడుదల చేసిన కియా మోటార్స్‌ ఇండియా..ఈ విభాగంలో మొట్టమొదటిసారి అనతగ్గ ఎన్నో ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.. • మస్క్యులర్‌ నూతన కంపాక్ట్‌ ఎస్‌యువీలో కియా యొక్క ప్రతిష్టాత్మక …

Read More