గాలిపటాల వేడుకలో.. మూడేళ్ల పాప సైతం గాలిపటంతో పాటు ఆకాశంలోకి..

thesakshi.com   :    భారీ ఎత్తున జరుగుతున్న ఒక గాలిపటాల వేడుకలో… అనూహ్యంగా ఒక భయంకరమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక పెద్ద కైట్ కి సంబంధించిన తాళ్లకు చుట్టుకుని మూడేళ్ల పాప సైతం గాలిపటంతో పాటు ఆకాశంలోకి ఎగిరింది. దాదాపు …

Read More