హైదరాబాద్ ను షేక్ చేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగి ఎంతమందిని కలిశాడు?

ఇప్పటిదాకా సినిమాల్లో మాత్రమే.. ఒక మహానగరాన్ని ఒక్కడు వణికిస్తుంటాడు. కొవిడ్ వైరస్ పుణ్యమా అని ఇప్పుడు ఒక ఐటీ ఉద్యోగి పుణ్యమా అని హైదరాబాద్ మహానగరం వణికిపోయే పరిస్థితి. ఉద్యోగంలో భాగంగా హాంకాంగ్ వెళ్లిన ఐటీ ఉద్యోగి దుబాయ్ మీదుగా బెంగళూరుకు …

Read More