ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం .. 20 మంది దుర్మరణం !!

ఈ మధ్య కాలంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువైపోయాయి. చాలా వరకు ప్రమాదాలకి మితిమీరిన వేగమే కారణం అని చెప్పాలి. ఒక్కోసారి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఎదురుగా వచ్చేవారివల్ల మనకి ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చు. తాజాగా చెన్నై లో అలాంటి ఘోర …

Read More