శాసన మండలి లో టీడీపీ చేసిన తప్పులు అన్ని ఇన్ని కావు

thesakshi.com   :    శాసన మండలి లో టీడీపీ చేసిన తప్పులు చాలా ఉన్నాయి.. 1.అసెంబ్లీ బాయికాట్ చేసి మండలి లో మంద బలం ఉంది అని టీడీపీ పాల్గొనడం రెండు కాళ్ళ రెండు నాల్కల సిద్ధాంతం 2.ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు(మనీ …

Read More