చితిమంటలు ఆరకముందే..మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్ గ్రేషియా..

thesakshi.com    :    చితిమంటలు ఆరకముందే… మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్ గ్రేషియా.. మానవత్వం చాటుకున్న సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రజలను పాలించే వ్యక్తికి మానవత్వం ఉండాలి. మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించాలి. అపుడే అనుకోని సంఘటనలు జరిగి సర్వస్వం కోల్పోయిన ప్రజలకు …

Read More