డిమాండ్ ఓ లెక్కలో వుందే కృతి..!

thesakshi.com   :   చేసింది ఒక్క సినిమా. కానీ ఇంకా అది కూడా విడుదల కాలేదు. సినిమా వాళ్లు సెంటి మెంట్ ప్రకారం గోల్డెన్ లెగ్ అవుతుందో కాదో ఇంకా తెలియదు. కానీ ఆమెను చాన్స్ లు వెదుక్కుంటూ వస్తున్నాయి. దాంతో డిమాండ్ …

Read More