పీకేకు మరో పార్టీ ఆహ్వానం

ఆయన స్ట్రాటజిక్.. ఆయన చేసే పని.. ఆయన సంస్థ చేస్తున్న పనులతో అధికారం ఈజీగా వచ్చేస్తోంది. ఇవి పలుమార్లు నిరూపితమైంది. ఉత్తరాది నుంచి దక్షిణాది ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాక ఆయన వ్యూహం ఫలితం ఎన్నికల్లో ఆయన పని చేసిన పార్టీలు …

Read More