కేరళ లో ఖైదీలు మాస్కులు తయారు చేస్తున్నారు

కరోనా వైరస్ మన దేశంలో వచ్చేసిందని ఆందోళన పడటం వేస్ట్… అలాగని ఏ జాగ్రత్తలూ తీసుకోకుండా… నాకు రాదులే అని అనుకోవడం కూడా తప్పే. ఈ రెండు విషయాల్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని… కేరళ ప్రభుత్వం చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇంతకు ముందు …

Read More