పిడికెడు అన్నము కోసం ఎదురు చుస్తున్న” గూడు లేని “వలస కార్మికులు

  thesakshi.com   కరోనా భారతదేశ నగరాలు ఇకపై వారి వలస కార్మికులను విస్మరించకూడదు.. నగరాలు వలసదారులు చేసిన పనిని స్వాగతిస్తాయి, కాని వారి ఉనికి లేదు. ఇది పట్టణ అభివృద్ధికి స్థిరమైన నమూనా కాదు. COVID-19 మరియు లాక్డౌన్ ఈ సత్యాన్ని …

Read More