మద్యం తాగే మహిళలకు ఇది శుభవార్త

సమాజం మారింది. ఇన్నాళ్లు పురుషులే మందు కొట్టేవారు.. కానీ ఇప్పుడు మహిళలు పంచుకుంటున్నారు. జీవితంలో సగభాగం అయిన మహిళలు అన్నింట్లోనూ రాణిస్తున్నారు. మందులో కూడా మగువలు ఎందుకు తక్కువ అవుతారు. అందుకే మద్యం తాగడం లో కూడా మహిళల వాటా పెరిగి …

Read More