ఫోటో సరదా.. నీటిలో జారిపడి అన్నదమ్ముల మృతి..

thesakshi.com   :   స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా ఫొటోలు దిగేందుకని ఓ చెరువు దగ్గరకు అన్నదమ్ములు వెళ్లారు. ఫొటోలు దిగే సమయంలో అన్న నీటిలో జారిపడ్డాడు. అన్నను కాపాడేందుకు తమ్ముడు సైతం నీటిలోకి దూకడం.. ఈత రాకపోవడంతో అన్నదమ్ములిద్దరూ మరణించారు. ఈ ఘటన …

Read More