చిన్న పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేస్తే…నెలకు రూ. 5 లక్షలు సంపాదన..

స్వయం ఉపాధి ద్వారా ఆదాయం పొందాలి అనుకునే వారికి టొమాటో కెచప్ తయారీ యూనిట్ చక్కటి అవకాశం అనే చెప్పాలి. ముందుగా టొమాటో కెచప్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు గురించి తెలుసుకుందాం.ఈ చిన్న పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేస్తే…నెలకు రూ. 5 లక్షలు సంపాదన.. …

Read More