పగిలిన విండో మిర్రర్ తో ఆక్సిడెంట్ కేసు చేధింపు..

అది బెంగళూరులోని లీ మెరిడియన్ ఏరియా. అక్కడ ఓ కారు టైరు పంక్చర్ అయ్యింది. అందులోంచీ 39 ఏళ్ల రియల్టర్ కృష్ణమూర్తితోపాటూ… మరి ఇద్దరు కారు దిగారు. వాళ్లు ముగ్గురూ… తమ ఇళ్లు ఉన్న యెలహంకకు వెళ్ళాలి . టైమ్ అర్థరాత్రి …

Read More