వాయు కాలుష్యం వల్ల భారతీయుల ఆయుస్సు రోజు రోజుకు తగ్గుతుంది..

వాయు కాలుష్యం ..ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలని పట్టిపీడిస్తున్న అతిముఖ్యమైన సమస్యలలో ఒకటి. ఈ కాలుష్యం భారీ నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రపంచ దేశాలు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యంత కాలుష్యమైన టాప్ 20 నగరాల లిస్ట్ ని విడుదల్ చేస్తే …

Read More