ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లోగో తయారీ కంటెస్ట్

thesakshi.com    :    మీ తెలివితేటల్ని ఉపయోగించి… రూ.25000 సంపాదించుకునే ఛాన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తోంది. అంతేకాదు… మీ పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది కూడా. ఎందుకంటే… కేంద్ర ప్రభుతచ్వంత… ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లోగో తయారీ కంటెస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. గెలిచిన వారికి …

Read More