ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటిగా ఆ గోడ నిలిచింది

thesakshi.com    :    వేల కిలోమీటర్లు ఎత్తయిన కొండపై మన ఇంటిపక్కల గోడ ఉన్నట్టు ప్రహారీ గోడ చైనాలో పేద్ద గోడ ఉంది. దాన్నే గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాగా పిలుస్తారు. ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటిగా ఆ గోడ నిలిచింది. …

Read More