ప్రేమ విఫలంతో యువతి ఆత్మహత్య

thesakshi.com    :    ముంబైలోని ఖార్. ఎప్పుడో వేసిన సున్నంతో మాసిపోయినట్లుగా ఉన్న మూడంతస్థుల భవనం. అప్పుడప్పుడే తెల్లారుతోంది. ఆకలితో అలమటిస్తూ… కాకుల కేకలు. కాస్త దూరంలో చెట్లపై పక్షుల కిలకిలారావాలు. అంతలో భవనం దగ్గర ధబ్ మని పెద్ద …

Read More