రెండు హిజ్రా గ్రూపుల మధ్య తగదా ఒకరు మృతి

thesakshi.com    :   రెండు హిజ్రా గ్రూపుల మధ్య తగదా ఓ హిజ్రా ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. గొడవ ముదరడంతో హిజ్రా పై పెట్రోల్ పోసి మరో హిజ్రా వర్గం నిప్పంటించి పారిపోయిన ఆలస్యంగా ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన …

Read More