ఎలిజబెత్ టేలర్ కే సిస్టర్ లా ఉందిగా!

thesakshi.com   :    అందానికి అందం.. నట ప్రతిభ ఉన్నా అందరికీ అందలం దక్కేయదు. అది కొందరికి మాత్రమే రాసి పెట్టి ఉంటుంది. ఫేట్ ని డిసైడ్ చేసే పరమాత్మకే కొందరు చెమటలు పట్టిస్తూ స్కై హై కి చేరుతుంటే చాలా …

Read More