అశోక్ గజపతిరాజు కు సంచయిత సూటి ప్రశ్నలు

thesakshi.com    :     అశోక్ గజపతిరాజు కు సంచయిత సూటి ప్రశ్నలు 150 ఏళ్ల చారిత్రాత్మక మోతీ మహల్ ను నేలమట్టం చేసినప్పుడు సేవ్ మాన్సాస్ ఉద్యాన్ని చేపట్టాల్సింది. మీరు 8 వేల ఎకరాల మాన్సాస్ భూములను ఎకరా 5 …

Read More